Användarvillkor och Licensavtal för slutanvändare (“EULA”)

ENGLISH | ESPAÑOLEN FRANÇAIS | DEUTSCH | ITALIANONEDERLANDSPORTUGUÊSPOLSKI汉语日本語SVENSKA TÜRKÇEPУССКИЙROMÂNĂ

 

Senast uppdaterad 8 december 2017

Random Salad Games strävar efter att skapa en rolig och njutbar spelupplevelse för sina användare. Om du vill spela något av våra spel eller besöka vårt företags webbtjänst accepterar du att du ska följa och vara bunden av följande villkor för användning, vilka tillsammans med vår Integritetspolicy styr Random Salad Games’ relation med dig när det gäller våra produkter och webbtjänst.

Följande användarvillkor och Licensavtal för slutanvändare (“EULA”) utgör ett avtal mellan dig och Random Salad Games LLC och dess dotterbolag (“Bolaget”). Denna EULA reglerar din användning av “Programvaran”, vilket definieras som alla mjukvaruprogram som distribueras, publiceras eller på annat sätt görs tillgänliga av Bolaget eller dess dotterbolag, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, mobilspel, nerladdningbara/installerbara spel för persondatorer och varje spel som nåtts med annan form av onlinekommunikation. I Programvaran inkluderas även alla uppdateringar och uppgraderingar, liksom material eller dokumentation som finns elektroniskt eller online, och alla kopior av sådan programvara inklusive material. “Tjänster” definieras som alla tjänster som görs tillgänliga av Bolaget, vilket inkluderar men inte är begränsat till tjänster som fås genom mobilspel, genom en webbläsare eller genom annan online kommunikationsmetod. Programvaror och Tjänster kallas tillsammans för Bolagets Tjänster.

PROGRAMVARAN LICENSIERAS, DEN SÄLJS INTE. DITT ANVÄNDANDE AV PROGRAMVARAN (SÅSOM SPECFIERAT NEDAN) FALLER UNDER VILLKOREN SOM PRESENTERAS I DENNA EULA. GENOM ATT INSTALLERA, ANVÄNDA ELLER HA ÅTKOMST TILL BOLAGETS TJÄNSTER GODKÄNNER DU VILLKOREN I DENNA EULA. VILLKOREN I DENNA EULA KAN ÄNDRAS NÄR SOM HELST UTAN FÖRVARNING. FORTSATT AVÄNDNING AV BOLAGETS TJÄNSTER INNEBÄR ETT GODKÄNNANDE AV VARJE FÖRÄNDRING GJORD I DENNA EULA. OM DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN I DENNA EULA SKA DU INTE INSTALLERA, ANVÄNDA ELLER HA ÅTKOMST TILL NÅGON AV BOLAGETS TJÄNSTER.

Vänligen granska denna EULA, samt vår Integritetspolicy, noggrant. Vid frågor och behov av information om denna EULA vänligen kontakta oss på  support@randomsaladgames.com.

Licenser

PROGRAMVARULICENS. I enlighet med villkoren i denna EULA ger Bolaget dig härmed en icke-exklusiv, icke överlåtbar, icke underlicensierbar, begränsad rättighet och licens för att använda en kopia av Programvaran för din personliga icke-kommersiella användning för spel på en enda dator eller spelenhet, om inte annat sägs. De rättigheter som ges här, ges under förutsättning att du följer denna EULA. Programvaran licensieras till dig och du godkänner härmed att ingen titel eller ägande i Programvaran därmed överförs eller tilldelas och att denna EULA inte ska tolkas som en överlåtelse av några rättigheter i Programvaran.

TJÄNSTELICENS. Med förbehåll för denna EULA och dess användarvillkor ger Bolaget dig härmed en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-underlicensierbar, begränsad rättighet och licens för att använda Tjänsterna som tillhandahålls av Bolaget för din personliga icke-kommersiella användning, på det sätt som tillåts i denna EULA. De rättigheter som ges här, ges under förutsättning att du följer denna EULA.

LICENSPERIOD. Tidsperioden för dina licenser enligt denna EULA ska påbörjas när du accepterar denna EULA och installerar eller på annat sätt använder Programvaran och/eller Tjänsterna. Tidsperioden för dina licenser slutar den dag då du antingen raderar Programvaran och/eller Tjänsterna, eller då Bolaget upphäver denna EULA, beroende på vilket som inträffar först. Din licens upphör omedelbart om du bryter mot något av villkoren i denna EULA eller försöker kringgå någon av de tekniska skyddsåtgärder som används i samband med Programvaran och/eller Tjänsterna. Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst säga upp denna EULA och/eller någon av Bolagets tjänster.

Äganderätt

Bolaget behåller alla rättigheter, titlar och intressen för och till Bolagets Tjänster, inklusive, men inte begränsat till, alla upphovsrätter, varumärken, affärshemligheter, handelsnamn, proprietära rättigheter, patent, titlar, datorkoder, know-how, animeringar, teman, karaktärer, karaktärsnamn, berättelser, dialoger, tal, inställningar, konstverk, ljudeffekter, musik, ljudinspelningar och moraliska rättigheter oavsett om de är registrerade eller inte och alla tillämpningar av dem. Bolagets Tjänster skyddas av gällande lagar och fördrag över hela världen. Om det inte uttryckligen sägs av tvingande lagstiftning får Bolagets Tjänster inte kopieras, reproduceras eller distribueras på något sätt eller medium, helt eller delvis, utan föregående skriftligt samtycke från Bolaget. Alla rättigheter som inte uttryckligen tilldelats dig här är reserverade av Bolaget.

Tredjepartstjänster

Bolagets Tjänster kan använda tredjepartstjänster, vilka kan innefatta, men är inte begränsade till, länkar till externa tjänster på vår webbtjänst, inspelning eller delning av gameplay, sociala nätverkstjänster, multiplayer-speltjänster och hantering av topplisteresultat. Dessa tjänster är underkastade sina egna villkor från trejde part. Bolaget är inte ansvarigt för handlingar eller den underlåtenhet som dessa tredje parter begår, förutom då lagen så uttryckligen kräver. Vänligen studera dessa tredje parts villkor noggrant eftersom de utgör ett avtal mellan dig och den tillämpliga tredjepartsleverantören.

Allmänna licensvillkor

Genom att använda någon av Bolagets Tjänster förbinder du dig att INTE:

  1. Kommersiellt exploatera Bolagets Tjänster.
  2. Distribuera, licensera, sälja, hyra ut, hyra, låna ut, överlåta eller på annat sätt överföra eller tilldela Bolagets Tjänster, eventuella kopior av dessa, eller lösenord eller användarnamn till Bolagets Tjänster, utan ett skriftligt tillstånd från bolaget eller i enlighet med vad som anges i denna EULA.
  3. Göra Bolagets Tjänster offentligt tillgängliga eller tillgängliga på ett nätverk för användning eller nedladdning av flera användare.
  4. Rekonstruera, dekompilera, demontera, översätta, förbereda derivatverk baserat på eller på annat sätt ändra Bolagets Tjänster, helt eller delvis.
  5. Ta bort, dölja eller ändra några upphovsrätts-, varumärkes- eller andra äganderättsmeddelanden, märken eller texter som finns på eller inom Bolagets Tjänster.
  6. Förfalska eller ta bort eventuella författartillskrivningar, juridiska meddelanden eller andra texter om materialets ursprung eller källa.
  7. Förvanska äganderätten på Bolagets Tjänster.
  8. Att genom scraping av innehåll, byggande av databaser eller på annat sätt skapa permanenta kopior av innehåll som returneras från Bolagets Tjänster, eller använda databaser eller servlets som skapats för att stödja Bolagets Tjänster.
  9. Störa, överbelasta, inskränka eller på annat sätt negativt påverka Bolagets Tjänster eller någon server eller dator som används för att erbjuda Bolagets Tjänster, eller på annat sätt agera så att andra användares upplevelse vid användning av Bolagets Tjänster kan påverkas negativt.
  10. Initiera, assistera eller vara involverad i någon typ av attack, inklusive, men utan att begränsas till, distribution av virus, denial-of-service-attacker på Bolagets Tjänster eller andra försök att störa Bolagets Tjänster eller någon annan persons användning eller åtnjutande av Bolagets Tjänster.

Bolagets Tjänster kan låta dig skapa och använda ditt eget innehåll, inklusive, men utan att begränsas till, skärmavbilder, videor, personliga konstverk eller design av spelnivåer. Du beviljar härmed Bolaget en exklusiv, royaltyfri, evig, oåterkallelig, fullständigt överlåtbar och underlicensierbar världsrätt och licens för att använda dina bidrag på valfritt sätt och valfritt ändamål inklusive, men inte begränsat till, rätten att reproducera, kopiera, anpassa, ändra, utföra, visa, publicera, sända, överföra eller på annat sätt kommunicera till allmänheten på sätt oavsett om det idag är känt eller okänt och distribuera dina bidrag utan ytterligare meddelande eller ersättning till dig av något slag under hela skyddet till immateriella och industriella rättigheter enligt gällande lagar och internationella konventioner.

Du får inte använda Bolagets Tjänster för att skicka in eller länka till innehåll som är nedsättande, kränkande, förhatligt, hotfullt, förolämpande, som är skräppost eller spam-liknande, är sannolikt att förolämpa, som innehåller vuxet, naket eller anstötligt innehåll, innehåller personuppgifter från andra personer, är rasistiskt, sexuellt, religiöst eller på annat sätt anstötligt eller kränkande, riskerar utgöra upphovsrättsintrång, uppmuntrar olaglig verksamhet eller på annat sätt bryter mot lagar. Du får inte fuska, använda hack, mods, anpassningar eller någon annan obehörig programvara från tredje part som är utformad för att ändra eller störa Bolagets Tjänster. Du får inte använda Bolagets Tjänster för att skada någon, eller för att skada eller trakassera någon person, eller störa Bolagets Tjänster på ett sätt som kan påverka andras möjligheter att fullt ut åtnjuta Bolagets Tjänster .

Genom att registrera ett konto för någon av Bolagets Tjänster eller på annat sätt använda någon av Bolagets Tjänster, framställer du att du är 13 år eller äldre. Om du är mellan 13 och 17 år framställer du att din vårdnadshavare har granskat och godkänt dessa Villkor. Du får inte skapa ett konto eller ha tillgång till Tjänsten om du är under 13 år, du ska motverka minderårigas användning av Bolagets Tjänster. Du accepterar fullt ansvar för all obehörig användning av Bolagets Tjänster av minderåriga.

Du bekräftar och godkänner att Bolagets Tjänster kan uppdateras när som helst utan föregående meddelande och att Bolaget kan kräva uppdateringar av Bolagets Tjänster.

Betalningar och användning av virtuella varor

Bolaget får licensiera vissa virtuella varor till dig för användning inom Bolagets Tjänster. Dessa virtuella varor kan licensieras både för en avgift i “riktiga pengar” och utan separat avgift, som det är tillämpligt från tid till annan. Dessa virtuella varor kan också licensieras genom att använda virtuell valuta från tredje part eller genom att använda separata aktiveringskoder. Alla virtuella varor licensieras till dig på begränsad, personlig, icke-överlåtbar, icke-underlicensierbar och återkallelig grund och är begränsade till endast icke-kommersiell användning inom Bolagets Tjänster.

Observera att eventuella betalningar för licenser för virtuella varor eller inlösen av virtuell valuta från tredje part alltid är SLUTGILTIGA OCH EJ ÅTERBETALNINGSBARA. Observera också att om du köper virtuell valuta från tredje part i samband med virtuella varor licensierade av Bolagets Tjänster så regleras sådan transaktion av avtalet mellan dig och motsvarande tredje part. Bolaget är inte part i transaktionen och ansvarar inte för eventuella problem som kan uppstå av transaktionen eller användningen av nämnda tredje parts valuta.

Bolaget kan hantera, reglera, kontrollera, ändra eller eliminera virtuella varor när som helst, med eller utan förvarning. Bolaget ansvarar inte för dig eller någon tredje part om Bolaget utövar sådana rättigheter. Du bekräftar att du inte har några egendomsrättigheter i några virtuella varor.

MED UNDANTAG FÖR VAD SOM SÄGS I OBLIGATORISK LAGSTIFTNING MEDGER DU ATT BOLAGET INTE BEHÖVER ÅTERBETALA VIRTUELLA VAROR OAVSETT ANLEDNING, OCH ATT DU INTE KOMMER ATT FÅ PENGAR ELLER ANNAN KOMPENSATION FÖR OANVÄNDA VIRTUELLA VAROR, OAVSETT OM DIN FÖRLUST AV LICENS ENLIGT DENNA EULA VAR FRIVILLIG ELLER OFRIVILLIG, HELT OAVSETT ANLEDNING.

Inga garantier

Bolagets Tjänster tillhandahålls “som de är” med alla fel, helt utan någon slags garanti. Vare sig vi eller någon tredje part ger någon garanti eller utfästelse för korrekthet, aktualitet, prestanda, fullständighet, lämplighet, oavbruten användning, säljbarhet, frihet från överträdelse eller lämplighet för ett visst syfte för någon av Bolagets Tjänster eller den information eller det material som hittas, samlas in eller erbjuds inom Bolagets Tjänster. Du bekräftar att sådan information och material kan innehålla felaktigheter eller fel och vi utesluter uttryckligen ansvar för sådana felaktigheter eller fel, i den utsträckning som lagen tillåter. Bolaget garanterar inte att du kommer att kunna komma åt eller använda Bolagets Tjänster alltid eller från alla platser eller att sådan åtkomst kommer att vara oavbruten, att eventuella fel kommer att rättas, eller att Bolagets Tjänster är fria från virus eller andra skadliga komponenter .

Vissa jurisdiktioner tillåter inte att vissa garantier utesluts. I enlighet med det kan några av de ovanstående friskrivningarna inte gälla ditt fall.

Ansvarsbegränsningar

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER BOLAGET, DESS PARTNERS ELLER DESS KONSULTER ATT VARA ANSVARIGA FÖR SÄRSKILDA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM ORSKAS AV INNEHAV, ÅTKOMST, ANVÄNDNING ELLER FELFUKTIONER AV BOLAGETS TJÄNSTER, VILKET INKLUDERAR, MEN INTE BEGRÄNSAS TILL, SKADOR PÅ EGENDOM, FÖRLUST AV GOODWILL, DATORHAVERI ELLER FELFUNKTION ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER OCH, I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN GODKÄNNER, SKADESTÅND FÖR PERSONSKAOR, SKADOR PÅ EGENDOM, UTEBLIVNA INTÄKTER ELLER STRAFFÅTGÄRDER FRÅN NÅGON ORSAK TILL HANDLING SOM UPPSTÅR UR ELLER ÄR RELATERAD TILL DENNA EULA ELLER PROGRAMVARAN, OAVSETT OM DET UPPSTÅR SOM SKADESTÅNDSANSPRÅK (INKLUSIVE OAKTSAMHET), KONTRAKT, STRIKT ANSVAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT OCH OAVSETT OM BOLAGET, DESS PARTNERS ELLER DESS KONSULTER HAR BLIVIT INFORMERADE OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. I TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVNSNITT ÄR BOLAGETS LICENSGIVARE, PARTNERS OCH KONSULTER TREDJEPARTSMOTTAGARE FÖR ANSVARSBEGRÄNSNINGARNA SOM HÄR SPECIFIERAS OCH DE KAN KOMMA ATT GENOMDRIVA DENNA EULA GENTEMOT DIG.

EFTERSOM VISSA LÄNDER INTE TILLÅTER VISSA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR, GÄLLER DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING ENLIGT LAG I TILLÄMPLIG JURISDIKTION. DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING SKALL INTE ANVÄNDAS ENBART I DET FALL EN SÄRSKILD BESTÄMMELSE AV DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING FÖRBJUDS AV DOMSTOL, NÅGOT SOM INTE KAN FÖREGRIPAS. DENNA EULA GER DIG SPECIFIKA RÄTTSLIGA RÄTTIGHETER, OCH DU KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR MELLAN JURISDIKTIONER.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER BOLAGETS SKADESTÅNDSANSVAR ATT ÖVERSTIGA DET FAKTISKA PRIS SOM BETALATS FÖR BOLAGETS TJÄNSTER.

Övriga villkor

UPPSÄGNING: Denna EULA upphör automatiskt utan föregående meddelande om du underlåter att följa dess villkor eller om Bolaget misstänker att du underlåter att följa denna EULA. I sådant fall måste du förstöra alla kopior av Programvaran och alla dess delar och upphöra och avstå från åtkomst av någon av Bolagets Tjänster. Bolaget är inte skyldigt att kompensera dig för eventuella förluster som härrör från sådan uppsägning.

SKÄLIG KOMPENSATION: Du godkänner härmed att om villkoren i denna EULA inte specifikt observeras kommer Bolaget att ha blivit irreparabelt skadat och du godkänner därför att Bolaget utan bindning, annan säkerhet eller skadeståndsanspråk har rätt till skälig kompensation för ditt brott mot någon av villkoren i denna EULA, utöver andra tillgängliga rättsmedel.

SKADA: Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Bolaget, dess samarbetspartners, dotterbolag, underkonsulter, medlemmar, anställda och agenter skadeslösa från och skyddade mot alla skador, förluster och kostnader som uppstår direkt eller indirekt från : (i) dina handlingar och underlåtenhet att agera för att använda Bolagets Tjänster enligt villkoren i EULA; eller (ii) ditt brott mot denna EULA.

ÖVRIGT: Denna EULA utgör det fullständiga avtalet angående denna licens mellan parterna och ersätter alla tidigare avtal och representationer mellan dem. Bolaget förbehåller sig rätten att ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av denna EULA genom att lägga upp den uppdaterade EULA på Bolagets hemsida. Du kommer att anses ha accepterat sådana ändringar genom att fortsätta använda Bolagets Tjänster. Om någon bestämmelse i denna EULA hålls ej verkställbar av någon anledning, ska sådan bestämmelse endast reformeras i den utsträckning som är nödvändig för att göra den verkställbart och de övriga bestämmelserna i denna EULA ska inte påverkas.

TILLÄMPLIG LAG: Denna EULA regleras av lagen i Washington State, USA, utan hänvisning till dess lagvalsregler. Du godkänner att en eventuell tvist med Bolaget kommer att lösas uteslutande av en domstol i King County, Washington, USA. Du samtycker till personlig jurisdiktion i nämnda County för alla tvister som är relaterade till detta EULA, Bolagets Tjänster, eller Bolaget.

AVSKILJBARHET: Du godkänner att om någon del av detta EULA skulle finnas vara rättsvidrig eller ej verkställbar, helt eller delvis, av någon behörig domstol, ska sådan bestämmelse i fråga om sådan behörighet vara ineffektiv endast i den utsträckning som det fastställts rättsvidrighet eller ej verkställbarhet, utan påverka dess giltighet eller verkställighet på något annat sätt eller annan jurisdiktion och utan att påverka de återstående bestämmelserna i villkoren, som ska fortsätta att gälla fullständigt i kraft och verkan.

ÖVERLÅTELSE: Bolaget får när som helst överlåta sina rättigheter enligt detta EULA till annan person eller enhet. Du har inte rätt att överlåta eller delegera dina rättigheter och skyldigheter enligt detta EULA utan Bolagets skriftliga samtycke i förväg.