Hizmet Şartları ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (“EULA”)

ENGLISHESPAÑOLEN FRANÇAIS | DEUTSCH | ITALIANONEDERLANDSPORTUGUÊSPOLSKI汉语日本語SVENSKATÜRKÇE PУССКИЙROMÂNĂ

 

Son Güncelleme: 8 Aralık 2017

Random Salad Games, kullanıcılarına eğlenceli ve keyifli bir oyun deneyimi sunmak için çaba göstermektedir. Oyunlarımızdan herhangi birini oynamak veya şirket web sitemize göz atmak isterseniz, ürünlerimiz ve web sitemizle ilgili olarak gizlilik politikasının yanı sıra Random Salad Games’in sizinle olan ilişkisinin tabi olduğu aşağıdaki kullanım şartlarına ve koşullarına uymayı ve tabi olmayı kabul etmiş olursunuz.

Aşağıdaki hizmet şartları ve son kullanıcı lisans sözleşmesi (“EULA”), siz ve Random Salad Games LLC ve onun bağlı şirketleri (“Şirket”) arasında bir sözleşme oluşturmaktadır. Mobil oyunlar, kişisel bilgisayarlar için indirilebilir/kurulabilir oyunlar ve diğer çevrimiçi iletişim yollarıyla erişilen oyunlar dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Şirket veya onun bağlı şirketleri tarafından dağıtılan, yayınlanan veya diğer yollarla sunulan tüm yazılım programları olarak tanımlanan “Yazılım”ı kullanmanız işbu EULA’ya tabidir. Yazılım ayrıca güncellemeler ve yükseltmelerin yanı sıra elektronik veya çevrimiçi materyaller ya da dokümanlar ve ilgili yazılım ve materyallerin tüm kopyalarını da kapsamaktadır. “Hizmetler”; mobil oyunlar, tarayıcılar veya diğer çevrimiçi iletişim yöntemleri üzerinden erişilen hizmetler dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Şirket tarafından sunulan tüm hizmetler olarak tanımlanmaktadır. Yazılım ve Hizmetler birlikte “Şirket Hizmetleri” olarak anılmaktadır.

YAZILIM SİZE SATILMAMAKTA, LİSANSLANMAKTADIR. YAZILIMI (AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞEKİLDE) KULLANIMINIZ İŞBU EULA’DA BELİRTİLEN ŞARTLARA VE KOŞULLARA TABİDİR. ŞİRKET HİZMETLERİNİ KURARAK, KULLANARAK VEYA ONLARA ERİŞEREK İŞBU EULA’NIN ŞARTLARINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. İŞBU EULA’NIN ŞARTLARI HERHANGİ BİR ZAMANDA HERHANGİ BİR BİLDİRİMDE BULUNULMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEBİLİR. ŞİRKET HİZMETİNİ KULLANMAYA DEVAM ETMENİZ İŞBU EULA’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELECEKTİR. İŞBU EULA’NIN ŞARTLARINI KABUL ETMİYORSANIZ ŞİRKET HİZMETLERİNDEN HİÇBİRİNİ KURMAYIN, KULLANMAYIN VEYA BU HİZMETLERE ERİŞMEYİN.

Lütfen işbu EULA’yı ve gizlilik politikamızı detaylı bir şekilde inceleyin. EULA ile ilgili sorularınız ve bilgi talepleriniz için  support@randomsaladgames.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Lisanslar

YAZILIM LİSANSI. İşbu EULA’ya ve ilgili şartlar ve koşullara tabi olmak üzere, aksi yönde bir hüküm bulunmadığı sürece Şirket size Yazılımın bir kopyasını tek bir bilgisayar veya oyun ünitesinde kendi ticari olmayan kişisel kullanımınız için kullanmanız üzere mühnasır olmayan, devredilemez, başkalarına lisanslanamaz, sınırlı bir hak ve lisans vermektedir. Burada verilen haklar işbu EULA’ya uymanıza bağlıdır. Yazılım size lisanslanmaktadır ve Yazılım üzerinde hiçbir tasarruf veya mülkiyetin devir ya da temlik edilmediğini ve işbu EULA’nın Yazılımdaki herhangi bir hakkın satışı olarak yorumlanamayacağını tasdik etmektesiniz.

HİZMET LİSANSI. İşbu EULA’ya ve ilgili şartlar ve koşullara tabi olmak üzere, Şirket size Şirket’in sunduğu Hizmetleri işbu EULA tarafından izin verilen şekilde kendi ticari olmayan kişisel kullanımınız için kullanmanız üzere mühnasır olmayan, devredilemez, başkalarına lisanslanamaz, sınırlı bir hak ve lisans vermektedir. Burada verilen haklar işbu EULA’ya uymanıza bağlıdır.

LİSANS SÜRESİ. İşbu EULA kapsamındaki lisanslarınızın süresi işbu EULA’yı kabul ettiğiniz ve Yazılımı ve/veya Hizmetleri kurduğunuz ya da kullandığınız tarihte başlayacaktır. Lisanslarınızın süresi Yazılımı ve/veya Hizmetleri imha ettiğiniz ya da Şirketin işbu EULA’yı feshettiği tarihte (hangisi önce gelirse) sona erecektir. İşbu EULA’nın şartlarından herhangi birini ihlal eder ya da Yazılım ve/veya Hizmetlerle ilgili teknik koruma önlemlerini engellemeye çalışırsanız lisansınız derhal feshedilir. Şirket işbu EULA’yı ve/veya Şirket Hizmetlerinden herhangi birini herhangi bir zamanda feshetme hakkını saklı tutar.

Mülkiyet

Tüm telif hakları, ticari markalar, ticari sırlar, mülkiyet hakları, patentler, tasarruflar, bilgisayar kodları, know-how, animasyonlar, temalar, karakterler, karakter isimleri, hikaye konuları, diyaloglar, konuşmalar, ayarlar, çizimler, ses efektleri, müzikler, ses kayıtları ve tescilli olsun ya da olmasın manevi haklar ve bunların tüm uygulamaları dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Şirket Hizmetleriyle ilgili tüm haklar, tasarruflar ve menfaatler Şirket’e aittir. Şirket Hizmetleri dünya çapında geçerli kanunlar ve antlaşmalar tarafından korunmaktadır. Yasal mevzuat tarafından açıkça izin verilmediği sürece, Şirket Hizmetleri Şirket’ten önceden yazılı izin alınmaksızın hiçbir şekilde veya hiçbir ortamda tamamen ya da kısmen kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya dağıtılamaz. Burada size açıkça verilmeyen tüm haklar Şirket tarafından saklı tutulmaktadır.

Üçüncü Taraf Hizmetleri

Şirket Hizmetleri kapsamında, web sitemizden harici hizmetlere bağlantılar, oynanan oyunun kaydedilmesi veya paylaşılması, sosyal paylaşım hizmetleri, çok oyunculu oyun hizmetleri ve yüksek puan kaydının tutulması dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla üçüncü taraf hizmetleri kullanılabilir. Bu hizmetler kendi üçüncü taraf şartları ve koşullarına tabidir. Şirket, geçerli kanunlarda öngörülen durumlar haricinde söz konusu üçüncü tarafların eylemlerinden ve ihmallerinden sorumlu değildir. Siz ve ilgili üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı arasında bir sözleşme oluşturdukları için lütfen bu üçüncü taraf şartları ve koşullarını dikkatlice inceleyin.

Genel Lisans Koşulları

Şirket Hizmetlerinden herhangi birini kullanarak, aşağıda belirtilenleri YAPMAMAYI kabul etmiş oluyorsunuz:

  1. Şirket Hizmetlerini ticari olarak istismar etmek.
  2. Şirket Hizmetlerini veya bunların kopyalarını ya da Şirket Hizmetlerinin parolalarını veya kullanıcı adlarını Şirketin önceden açıkça yazılı izni olmaksızın veya işbu EULA’da belirtilen durumlar dışında dağıtmak, lisanslamak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, ödünç vermek, iletmek ya da diğer yollarla devir ve temlik etmek.
  3. Şirket Hizmetlerini herkese açık hale getirmek ya da birden fazla kullanıcı tarafından kullanılmak veya indirilmek üzere bir ağda sunmak.
  4. Şirket Hizmetlerine tamamen veya kısmen tersine mühendislik uygulamak, söz konusu hizmetleri geri derlemek, kaynak koduna dönüştürmek, tercüme etmek, bunlara dayalı türev eserler hazırlamak veya bunları diğer yollarla değiştirmek.
  5. Şirket Hizmetlerinin üzerindeki veya içindeki telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet hakkı bildirimlerini, işaretlerini ya da etiketlerini sökmek, gizlemek veya değiştirmek.
  6. Yazar atıflarını, yasal bildirimleri veya materyalin menşei ya da kaynağıyla ilgili diğer etiketleri tahrif etmek veya silmek.
  7. Şirket Hizmetlerinin mülkiyetinin kaynağını yanlış beyan etmek.
  8. Şirket Hizmetlerinden dönen içerikleri ayıklamak, veri tabanları oluşturmak veya diğer yollarla kalıcı kopyalarını yaratmak ya da Şirket Hizmetlerini desteklemek için oluşturulmuş veri tabanlarını veya servlet’leri kullanmak.
  9. Şirket Hizmetlerini ya da Şirket Hizmetlerini sunmak için kullanılan sunucuları veya bilgisayarları bozmak, bunlara aşırı yüklenmek ya da bunları diğer yollarla olumsuz etkilemek veya Şirket Hizmetlerini kullanırken diğer kullanıcıların deneyimini olumsuz yönde etkileyebilecek diğer davranışlarda bulunmak.
  10. Virüs bulaştırma, Şirket Hizmetlerine karşı hizmet aksatma saldırıları veya Şirket Hizmetlerini ya da diğer kişilerin Şirket Hizmetlerini kullanmasını veya bunlardan faydalanmasını engellemeye yönelik diğer girişimler dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her tür saldırıyı başlatmak, bu tip saldırılara yardımcı olmak veya müdahil olmak.

Şirket Hizmetleri; ekran görüntüleri, videolar, kişisel çizimler veya bölüm tasarımları dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla kendi içeriklerinizi oluşturmanıza ve kullanmanıza imkan verebilir. Şu anda bilinen veya bilinmeyen yöntemlerle katkılarınızı çoğaltma, kopyalama, uyarlama, değiştirme, hayata geçirme, sergileme, yayınlama, yayımlama, iletme veya diğer yollarla kamuya iletme hakları dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla katkılarınızı herhangi bir şekilde ve herhangi bir amaç doğrultusunda herhangi bir bildirimde bulunmaksızın veya size herhangi bir ödeme yapmaksızın geçerli kanunlar ve uluslararası sözleşmeler tarafından fikri ve sınai mülkiyet haklarına verilen tüm koruma süresi boyunca kullanması için Şirkete dünya çapında geçerli, mühnasır, telifsiz, daimi, geri alınamaz, tamamen devredilebilir ve başkalarına lisanslanabilir bir hak ve lisans vermiş oluyorsunuz.

Şirket Hizmetlerini karalayıcı, kötüleyici, nefret dolu, tehditkar, hakaret içeren, istenmeyen mesaj niteliğindeki veya istenmeyen mesaj benzeri, incitme ihtimali olan, yetişkinlere yönelik, çıplaklık içeren veya uygunsuz, başkalarının kişisel bilgilerini içeren ya da ırk, cinsiyet, din açısından veya diğer açılardan uygunsuz ya da rahatsız edici, telif haklarını ihlal etme riski olan, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden veya diğer yollarla kanunları ihlal eden içerikleri göndermek ya da bu tip içeriklere bağlantı vermek için kullanamazsınız. Hile, hack, mod, açık ya da Şirket Hizmetlerini değiştirmek veya onlara müdahale etmek için tasarlanmış diğer izinsiz üçüncü taraf yazılımlarını kullanamazsınız. Şirket Hizmetlerini herhangi birine zarar vermek ya da herhangi birini incitmek veya rahatsız etmek için kullanamaz ve Şirket Hizmetlerini başkalarının Şirket Hizmetlerinden tamamen keyif almasını olumsuz etkileyecek şekilde kesintiye uğratamazsınız.

Herhangi bir Şirket Hizmeti için hesap kaydı yaptırarak veya diğer yollarla Şirket Hizmetlerini kullanarak 13 yaşından büyük olduğunuzu beyan etmiş oluyorsunuz. 13 yaşından büyük ancak 17 yaşından küçükseniz yasal vasinizin işbu Şartları inceleyip kabul ettiğini beyan etmiş oluyorsunuz. 13 yaşından küçükseniz hesap oluşturmamalı veya Hizmete erişmemelisiniz ve Şirket Hizmetlerinin reşit olmayanlar tarafından kullanımını kısıtlamalısınız. Şirket Hizmetlerinin reşit olmayanlar tarafından izinsiz kullanımıyla ilgili tüm sorumluluğu kabul ediyorsunuz.

Şirket Hizmetlerinin herhangi bir zamanda size bildirimde bulunulmaksızın güncellenebileceğini ve Şirketin Şirket Hizmetlerini güncellemesi gerekebileceğini onaylıyor ve kabul ediyorsunuz.

Sanal Emtiaların Ödemeleri ve Kullanımı

Şirket, Şirket Hizmetlerinde kullanılmak üzere size belirli sanal emtiaları lisanslayabilir. Bu sanal emtialar zaman zaman duruma bağlı olarak “gerçek dünya parası” ile ödenen bir ücret karşılığında ve herhangi bir ücret olmadan lisanslanabilir. Bu sanal emtialar üçüncü taraf sanal para birimleri veya ayrı aktivasyon kodları kullanılarak da lisanslanabilir. Tüm sanal emtialar size sınırlı, kişisel, devredilemez, başkalarına lisanslanamaz ve geri alınabilir temelde ve yalnızca Şirket Hizmetleri kapsamındaki ticari olmayan kullanım için lisanslanmaktadır.

Sanal emtiaların lisansları için yapılan ödemeler veya üçüncü taraf sanal para birimleriyle yapılan ödemelerin daima NİHAİ VE İADE EDİLEMEZ olduğunu lütfen unutmayın. Ayrıca, Şirket Hizmetleri tarafından lisanslanmış sanal emtialarla ilgili olarak üçüncü taraf sanal para birimi satın alırsanız söz konusu işlemin siz ve ilgili üçüncü taraf arasındaki sözleşmeye tabi olduğunu ve Şirketin işlemin tarafı olmadığını ve işlemden ya da ilgili üçüncü taraf para biriminin kullanımından kaynaklanan sorunlardan sorumlu olmayacağını lütfen unutmayın.

Şirket sanal emtiaları herhangi bir zamanda bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın yönetebilir, düzenleyebilir, kontrol edebilir, değiştirebilir ya da ortadan kaldırabilir. Şirket söz konusu haklarını kullanması durumunda size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Sanal emtialarda herhangi bir mülkiyet hakkınız olmadığını onaylıyorsunuz.

SANAL MEVZUAT UYARINCA, İŞBU EULA KAPSAMINDAKİ LİSANSINIZI HERHANGİ BİR NEDENDEN ÖTÜRÜ İSTEYEREK VEYA İSTEMEDEN KAYBETMENİZ DURUMUNDA ŞİRKETİN SANAL EMTİALAR İÇİN HİÇBİR NEDENLE PARA İADESİ YAPMAK ZORUNDA OLMADIĞINI VE KULLANMADIĞINIZ SANAL EMTİALAR İÇİN PARA VEYA BAŞKA BİR ÜCRET ALMAYACAĞINIZI ONAYLIYORSUNUZ.

Garanti Olmaması

Şirket Hizmetleri size “olduğu gibi”, tüm kusurlarıyla, herhangi bir garanti olmadan sunulmaktadır. Ne biz ne de üçüncü taraflar Şirket Hizmetlerinin ya da Şirket Hizmetlerinde bulunan, toplanan veya sunulan bilgiler ya da materyallerin doğruluğu, güncelliği, performansı, eksiksizliği, uygunluğu, kesintisiz kullanımı, ticarete elverişliliği, ihlal oluşturmaması ya da belirli bir amaca uygunluğuna dair bir garanti veya teminat vermektedir. Söz konusu bilgiler ve materyallerin yanlışlıklar veya hatalar içerebileceğini onaylıyorsunuz ve söz konusu yanlışlıklar veya hatalarla ilgili sorumluluğu kanunlar tarafından izin verilen ölçüde açıkça reddediyoruz. Şirket, Şirket Hizmetlerine her zaman veya tüm konumlardan erişebileceğinizi ya da bu hizmetleri kullanabileceğinizi veya söz konusu erişimin kesintisiz olacağını, kusurların düzeltileceğini ya da Şirket Hizmetlerinde virüs veya diğer zararlı bileşenler olmayacağını garanti etmemektedir.

Bazı yargı bölgeleri belirli garantilerin muaf tutulmasına izin vermemektedir. Bu nedenle yukarıdaki feragatlerden bazıları sizin için geçerli olmayabilir.

Sorumluluk Sınırlandırmaları

ŞİRKET, ONUN ORTAKLARI YA DA YÜKLENİCİLERİ, İŞBU EULA YA DA YAZILIMDAN KAYNAKLANAN VEYA ONLARLA İLİŞKİLİ OLAN, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİLDİR), SÖZLEŞME, KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA DİĞER DURUMLARLA BAĞLANTILI OLAN VE ŞİRKETİN, ORTAKLARININ YA DA YÜKLENİCİLERİNİN SÖZ KONUSU HASARIN ORTAYA ÇIKMA İHTİMALİNDEN HABERDAR EDİLMİŞ OLUP OLMAMASINA BAKILMAKSIZIN MÜLK HASARLARI, İTİBAR KAYBI, BİLGİSAYAR ARIZASI VEYA HATASI YA DA DİĞER MANEVİ KAYIPLAR VE KANUNLAR TARAFINDAN İZİN VERİLDİĞİ ÖLÇÜDE KİŞİSEL YARALANMA HASARLARI, MÜLK HASARI, KÂR KAYBI VEYA CEZAİ HASARLAR DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA HİÇBİR DURUMDA ŞİRKET HİZMETLERİNİN BULUNDURULMASINDAN, ERİŞİMİNDEN, KULLANIMINDAN YA DA ARIZASINDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ŞİRKETİN LİSANSÖRLERİ, ORTAKLARI VE YÜKLENİCİLERİ BURADA BELİRTİLEN SORUMLULUK SINIRLANDIRMALARI AÇISINDAN ÜÇÜNCÜ TARAF LEHTARLARDIR VE İŞBU EULA’YI SİZE KARŞI KULLANABİLİRLER.

BAZI EYALETLER/ÜLKELER BELİRLİ SORUMLULUK SINIRLANDIRMALARINA İZİN VERMEDİĞİ İÇİN İŞBU SORUMLULUK SINIRLANDIRMASI İLGİLİ YARGI BÖLGESİNDEKİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE UYGULANACAKTIR. İŞBU SORUMLULUK SINIRLANDIRMASI YALNIZCA İŞBU SORUMLULUK SINIRLANDIRMASININ BELİRLİ BİR HÜKMÜNÜN GEÇERSİZ KILINAMAYAN HERHANGİ BİR FEDERAL KANUN, EYALET KANUNU YA DA ŞEHİR HUKUKU TARAFINDAN YASAKLANDIĞI DURUMLARDA UYGULANMAYACAKTIR. İŞBU EULA SİZE BELİRLİ YASAL HAKLAR VERMEKTEDİR VE YARGI BÖLGESİNDEN YARGI BÖLGESİNE FARKLILIK GÖSTEREN BAŞKA HAKLARINIZ DA OLABİLİR.

ŞİRKETİN HASARLARLA İLGİLİ SORUMLULUĞU HİÇBİR DURUMDA ŞİRKET HİZMETLERİ İÇİN ÖDENEN FİİLİ BEDELİ AŞMAYACAKTIR.

Diğer Şartlar ve Koşullar

FESİH: Şartlarına ve koşullarına uymazsanız ya da Şirket işbu EULA’ya uymadığınızdan şüphelenirse işbu EULA herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın otomatik olarak feshedilecektir. Böyle bir durumda Yazılımın tüm kopyalarını ve tüm bileşen parçalarını imha etmeli ve tüm Şirket Hizmetlerine erişiminizi durdurmalı ve bitirmelisiniz. Şirket bu tip bir fesihten kaynaklanan kayıplar için size tazminat ödemekle yükümlü değildir.

ADİL ÇÖZÜM YOLLARI: İşbu EULA’nın şartlarına uyulmaması durumunda Şirketin onarılamaz bir biçimde zarar göreceğini ve bu nedenle işbu EULA’nın şartlarından herhangi birini ihlal etmenizle ilgili olarak Şirketin mevcut diğer çözüm yollarına ek olarak herhangi bir mukavele, başka bir güvence veya hasar ispatına gerek kalmaksızın uygun adil çözüm yollarına hak kazanacağını kabul ediyorsunuz.

TAZMİNAT: Doğrudan veya dolaylı olarak (i) EULA’nın şartları uyarınca Şirket Hizmetlerini kullanırken yaptığınız eylemler ya da ihmaller veya (ii) işbu EULA’yı ihlalinizden kaynaklanan tüm hasarlar, kayıplar ve masraflara karşı Şirketi, ortaklarını, bağlı şirketlerini, yüklenicilerini, üyelerini, çalışanlarını ve temsilcilerini tazmin etmeyi, savunmayı ve beri kılmayı kabul ediyorsunuz.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER: İşbu EULA, taraflar arasında işbu lisansla ilgili yegane sözleşmedir ve taraflar arasında daha önce yapılmış tüm sözleşmeler ve anlaşmaların yerini almaktadır. Şirket, takdir yetkisi kendisinde olmak üzere, Şirket web sitesinde güncellenmiş bir EULA yayınlayarak işbu EULA’nın bölümlerini değiştirme, tadil etme, ekleme veya çıkarma hakkını saklı tutar. Şirket Hizmetlerini kullanmaya devam etmeniz halinde söz konusu değişiklikleri kabul etmiş sayılacaksınız. İşbu EULA’nın herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenden ötürü uygulanamaz olması durumunda söz konusu hüküm yalnızca uygulanabilir hale gelmesi için gerektiği kadar değiştirilecek ve işbu EULA’nın geri kalan hükümleri bu durumdan etkilenmeyecektir.

GEÇERLİ KANUN: İşbu EULA, hukukun seçimi kurallarına atıfta bulunulmaksızın Washington Eyaleti kanunlarına göre yönetilecektir. Şirket ile aranızda ortaya çıkabilecek ihtilafların yalnızca King County, Washington’da yerleşik bir mahkeme tarafından çözümleneceğini kabul ediyorsunuz. İşbu EULA, Şirket Hizmetleri veya Şirket ile ilgili tüm ihtilaflar için yargı yetkisinin söz konusu ilçede olmasını onaylıyorsunuz.

BÖLÜNEBİLİRLİK:  İşbu EULA’nın herhangi bir bölümünün yetkili yargı bölgesindeki herhangi bir mahkeme tarafından tamamen veya kısmen yasa dışı veya uygulanamaz olarak tespit edilmesi halinde söz konusu hükmün ilgili yargı bölgesinde yalnızca ilgili geçersizlik veya uygulanamazlık tespiti ölçüsünde geçersiz olacağını ve başka şekillerde veya yargı bölgelerinde geçerliliğinin ya da uygulanabilirliğinin etkilenmeyeceğini ve tamamen yürürlükte kalmaya devam edecek olan diğer hükümleri etkilemeyeceğini kabul ediyorsunuz.

DEVİR:  Şirket işbu EULA kapsamındaki haklarını herhangi bir zamanda herhangi bir kişi veya kuruluşa devredebilir. İşbu EULA kapsamındaki haklarınızı ve yükümlülüklerinizi Şirketin önceden yazılı izni olmaksızın devredemez veya aktaramazsınız.