Servicevoorwaarden en eindgebruikersovereenkomst (“EULA”)

ENGLISH | ESPAÑOLEN FRANÇAIS | DEUTSCH | ITALIANONEDERLANDS PORTUGUÊSPOLSKI汉语日本語SVENSKATÜRKÇEPУССКИЙROMÂNĂ

 

Laatst bijgewerkt op 8 december 2017

Random Salad Games streeft ernaar haar gebruikers een leuke en plezierige gamingervaring te bieden. Als u een van onze games wilt spelen of onze website wilt bekijken, stemt u toe te voldoen aan en te zijn gebonden door de volgende algemene gebruiksvoorwaarden, die samen met ons Privacybeleid de relatie van Random Salad Games met u ten opzichte van onze producten en website beheerst.

De volgende algemene voorwaarden en eindgebruikersovereenkomst (“EULA”) vormen een overeenkomst tussen u en Random Salad Games LLC en haar gelieerde partijen (“het Bedrijf”). De EULA bepaalt uw gebruik van de “Software” die wordt gedefinieerd als alle softwareprogramma’s die het Bedrijf of haar gelieerde partijen verspreidt, openbaar maakt of op andere wijze beschikbaar stelt, maar niet beperkt is tot mobiele telefoongames, downloadbare/installeerbare games voor pc’s en alle games die op een andere manier via online verbindingen toegankelijk zijn. Software omvat alle updates en upgrades, evenals alle elektronische of online materialen en documentatie, plus alle kopieën van deze software en materialen. “Services” is gedefinieerd als alle services die het Bedrijf beschikbaar stelt, inclusief maar niet beperkt tot services die via mobiele games, een browser of ander online communicatiemiddel ontvangen worden. Software en Services worden samen “Services van het Bedrijf” genoemd.

DE SOFTWARE WORDT ONDER LICENTIE VERSTREKT EN NIET VERKOCHT. UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE (ZOALS HIERONDER UITEEN GEZET) IS ONDERHEVIG AAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA. DOOR SERVICES VAN HET BEDRIJF TE INSTALLEREN, GEBRUIKEN OF ONTVANGEN, STEMT U IN MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA. DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA KUNNEN TE ALLEN TIJDE ZONDER KENNISGEVING VOORAF WORDEN GEWIJZIGD. AANHOUDEND GEBRUIK VAN DE SERVICE VAN HET BEDRIJF GEEFT AAN DAT U INSTEMT MET ALLE INGEVOERDE WIJZIGINGEN IN DEZE EULA. ALS U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA, MOET U DE SERVICES VAN HET BEDRIJF NIET INSTALLEREN, GEBRUIKEN OF ONTVANGEN.

Lees deze EULA en ons Privacybeleid aandachtig door. Bij vragen of voor meer informatie over deze EULA neemt u met ons contact op via  support@randomsaladgames.com.

Licenties

SOFTWARELICENTIE. In overeenstemming met deze EULA en de algemene voorwaarden daarvan geeft het Bedrijf u hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, beperkt recht en licentie om een exemplaar van de Software te gebruiken voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik voor gameplay op één computer of game-unit, tenzij anderszins gespecificeerd. De rechten die hierin worden gegeven, zijn onderhevig aan uw aanvaarding van deze EULA. De Software wordt aan u in licentie gegeven. U erkent bij deze dat geen titel of eigendom in de Software wordt overgedragen of toegewezen, en dat deze EULA niet moet worden beschouwd als een verkoop van rechten in de Software.

SERVICELICENTIE. Behoudens deze EULA en algemene voorwaarden geeft het Bedrijf u hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, beperkt recht en licentie om de door het Bedrijf geboden Services te gebruiken voor uw eigen niet-commerciële gebruik op een wijze die voldoet aan deze EULA. De rechten die hierin worden gegeven, zijn onderhevig aan uw aanvaarding van deze EULA.

LICENTIEPERIODE. De termijn van uw licenties onder deze EULA gaat in op de datum waarop u deze EULA accepteert en de Software en/of Services installeert of op andere wijze gebruikt. De termijn van uw licenties loopt af op de datum waarop u de Software en/of Services wegdoet of het Bedrijf deze EULA beëindigt, om het even welke datum eerder valt. Uw licentie wordt onmiddellijk beëindigd als u een van de voorwaarden in deze EULA schendt of een technische beschermingsmaatregel in verband met de Software en/of Services probeert te omzeilen Het Bedrijf behoudt zich het recht voor deze EULA en/of alle Services van het Bedrijf te allen tijde te beëindigen.

Eigenaarschap

Het Bedrijf behoudt alle rechten op, titels van en belangen in de Services van het Bedrijf, inclusief maar niet beperkt tot alle copyrights, handelsmerken, handelsgeheimen, merknamen, eigendomsrechten, patenten, titels, computercodes, know-how, animaties, thema’s, personages, namen van personages, verhaallijnen, dialogen, gesprekken, instellingen, artwork, geluidseffecten, muziek, audio-opnamen en morele rechten, ongeacht of deze zijn geregistreerd, plus alle applicaties daarvan. De Services van het Bedrijf zijn wereldwijd door toepasselijke wetten en verdragen beschermd. Tenzij uitdrukkelijk verplicht in wetgevingen mogen de Services van het Bedrijf op geen enkele wijze of via enig middel ten dele of geheel worden gekopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Het Bedrijf behoudt zich alle rechten voor die hierin niet uitdrukkelijk aan u zijn toegewezen.

Services van derden

De Services van het Bedrijf kunnen gebruikmaken van services van derden, inclusief maar niet beperkt tot links op onze website naar services van derden, voor opnemen of delen van gameplay, naar sociale netwerkservices en voor het bijhouden van de hoogste scores. Deze services vallen onder de algemene voorwaarden van de betreffende derden. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor de handelingen of weglatingen van deze derden, behalve in geval dit wettelijk verplicht is. Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door omdat ze een overeenkomst bevatten tussen u en de betreffende derde serviceprovider.

Algemene licentievoorwaarden

Door een van de Services van het Bedrijf te gebruiken , stemt u ermee in NIET:

  1. de Services van het Bedrijf commercieel te exploiteren;
  2. de Services van het Bedrijf, exemplaren ervan of wachtwoorden en gebruikersnamen van de Services van het Bedrijf te distribueren, in licentie te geven, te verkopen, leasen, verhuren of op andere wijze over te dragen of toe te wijzen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf of zoals uiteengezet door deze EULA;
  3. de Services van het Bedrijf openbaar beschikbaar te maken of voor gebruik of download door meerdere gebruikers beschikbaar te stellen op een netwerk;
  4. de Services van het Bedrijf geheel of ten dele te reverse-engineeren, decompileren, demonteren of vertalen, herleidbare werken ervan te maken of op andere wijze te wijzigen;
  5. een copyright, handelsmerk of andere eigendomsrechtverklaringen, -merken of -labels op of in de Services van het Bedrijf te verwijderen, verduisteren of wijzigen;
  6. de auteursaanduidingen, juridische kennisgevingen of andere labels over de herkomst of bron van het materiaal te vervalsen of verwijderen;
  7. de bron of het eigendom van de Services van het Bedrijf verkeerd weer te geven;
  8. op een of andere wijze permanente exemplaren van geretourneerde content van de Services van het Bedrijf te scrapen of databases ervan op te stellen of databases of servlets te gebruiken die zijn opgezet om de Services van het Bedrijf te ondersteunen;
  9. de Services van het Bedrijf, of een server of computer die wordt gebruikt om de Services van het Bedrijf te leveren, te ontwrichten, overbelasten, verstoren of anderszins te handelen op een manier die de ervaring van andere gebruikers van de Services van het Bedrijf negatief kan beïnvloeden;
  10. betrokken te zijn bij een aanval van welk type dan ook, of dergelijke in te stellen of te ondersteunen, inclusief zonder beperkingen de verspreiding van virussen of denial-of-service-aanvallen op de Services van het Bedrijf, of andere pogingen de Services van het Bedrijf of het gebruik van of plezier in de Services van het Bedrijf van een ander te verstoren.

Het is mogelijk dat u van de Services van het Bedrijf toestemming hebt om uw eigen content te maken en gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot schermafdrukken, video’s, eigen artwork of niveaudesigns. Het Bedrijf verleent u hierbij het exclusieve, royalty-vrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, geheel overdraagbare en sublicentieerbare, wereldwijde recht en de licentie om uw bijdragen op elke wijze en met elk doel te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot de rechten tot reproduceren, kopiëren, aanpassen, wijzigen, uitvoeren, weergeven, publiceren, uitzenden, overdragen of anderszins op nu bekende of onbekende wijze openbaar communiceren, en uw bijdragen zonder verdere kennisgeving of compensatie aan u te verspreiden gedurende de gehele beschermingsduur die aan intellectuele en industriële eigendomsrechten door toepasselijke wetten en internationale verdragen is verleend.

U mag de Services van het Bedrijf niet gebruiken om deze in te dienen bij of te verbinden met smadelijke, beledigende, hatelijke, bedreigende, lasterlijke, spam- of op spam lijkende content die waarschijnlijk aanstootgevend is, volwassen naaktheid, verwerpelijke inhoud of persoonlijke gegevens over anderen bevat, of racistisch, seksueel, religieus of op andere wijze bezwaarlijk of kwetsend is, auteursrechtovertredingen riskeert, illegale activiteiten stimuleert of op andere wijze de wetgeving schendt. Het is u niet toegestaan cheats, hacks, mods, exploits of een andere ongeautoriseerde software van derden te gebruiken die speciaal bedoeld is om de Services van het Bedrijf te veranderen of te beïnvloeden. U mag de Services van het Bedrijf niet gebruiken om iemand schade aan te doen, lastig te vallen of leed te veroorzaken, of de Services van het Bedrijf zo te verstoren dat dit het plezier van anderen in de Services van het Bedrijf negatief beïnvloedt.

Door u aan te melden voor een account bij een van de Services van het Bedrijf of op andere wijze een Service van het Bedrijf te gebruiken, geeft u aan dat ouder bent dan 13 jaar. Als u in leeftijd tussen de 13 en 17 jaar bent, geeft u aan dat uw wettelijke voogd deze Algemene voorwaarden heeft gelezen en goedkeurt. U mag geen account maken of de Service gebruiken als u jonger bent dan 13 jaar. U moet het gebruik van de Services van het Bedrijf door minderjarigen voorkomen. U bent geheel verantwoordelijk voor het eventueel ongeautoriseerde gebruik van de Services van het Bedrijf door derden.

U erkent en stemt ermee in dat de Services van het Bedrijf op elk moment zonder enige kennisgeving aan u bijgewerkt kunnen worden en dat het Bedrijf updates van de Services van het Bedrijf vereist.

Betaling en gebruik van virtuele goederen

Het Bedrijf kan u de licentie geven bepaalde virtuele goederen binnen de Services van het Bedrijf te gebruiken. Deze virtuele goederen kunnen tegen betaling met “echt geld” en zonder betaling gelicentieerd worden, zoals af en toe van toepassing is. Deze virtuele goederen kunnen ook door middel van virtuele valuta van derden of afzonderlijke activeringscodes gelicentieerd worden. Alle virtuele goederen worden aan u gelicentieerd op beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare en onherroepelijke basis en zijn uitsluitend beperkt tot niet-commercieel gebruik binnen de Services van het Bedrijf.

Let wel dat betalingen voor licenties voor virtuele goederen of terugbetaling van virtuele valuta van derden altijd DEFINITIEF ZIJN EN NIET GERESTITUEERD WORDEN. U dient ook in acht te nemen dat als u virtuele valuta van derden in verband met door de Services van het Bedrijf gelicentieerde virtuele goederen koopt, dergelijke transacties onder de overeenkomst tussen u en de betreffende derde partij vallen en dat het Bedrijf geen deel uitmaakt van deze transactie, noch aansprakelijk is voor eventuele problemen ten gevolge van de transactie of het gebruik van de voornoemde valuta van derden.

Het Bedrijf kan virtuele goederen te allen tijde met of zonder kennisgeving beheren, reguleren, controleren, wijzigen of elimineren. Het Bedrijf kan niet door u of derden aansprakelijk gesteld worden in het geval het Bedrijf dergelijke rechten uitvoert. U erkent dat u geen eigendomsrechten heeft op virtuele goederen.

BEHOUDENS VERPLICHTE WETGEVINGEN ERKENT U DAT HET BEDRIJF NIET VEREIST IS RESTITUTIE TE BIEDEN VOOR VIRTUELE GOEDEREN EN DAT U GEEN GELD OF COMPENSATIE ONTVANGT VOOR ONGEBRUIKTE VIRTUELE GOEDEREN, ONGEACHT OF UW VERLIES VAN LICENTIE ONDER DEZE EULA OM WELKE REDEN DAN OOK VRIJWILLIG OF ONVRIJWILLIG WAS.

Geen garanties

De Services van het Bedrijf worden aan u verstrekt “as is”, inclusief alle fouten en zonder enige vorm van garantie. Noch wij noch derden garanderen de juistheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid, geschiktheid, ononderbroken gebruik, verkoopbaarheid, niet-inbreuk of geschiktheid voor een bepaald doel van de Services van het Bedrijf of de informatie of materialen die binnen de Services van het Bedrijf gevonden, verzameld of aangeboden worden. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en dat wij, voor zover toegestaan door de wet, uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten uitsluiten. Het Bedrijf garandeert niet dat de Services van het Bedrijf altijd en overal toegankelijk zijn en gebruikt kunnen worden, of dat die toegang ononderbroken is, dat eventuele fouten gecorrigeerd worden of dat de Services van het Bedrijf geen virussen of andere schadelijke onderdelen bevatten.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde garanties niet toegestaan. Derhalve zijn sommige van bovenstaande vrijwaringsclausules niet van toepassing op u.

Beperkingen van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL/ZULLEN HET BEDRIJF, HAAR PARTNERS NOCH HAAR AANNEMERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE TEN GEVOLGE VAN HET BEZITTEN, ONTVANGEN, GEBRUIKEN OF UITVALLEN VAN DE SERVICES VAN HET BEDRIJF, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VERLIES VAN GOODWILL, UITVAL OF STORING VAN COMPUTERS OF ANDERE IMMATERIËLE SCHADE EN, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, SCHADEVERGOEDING WEGENS PERSOONLIJK LETSEL, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VERLIES VAN WINST OF PUNITIEVE SCHADEVERGOEDINGEN DOOR AANSPRAKEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE EULA OF DE SOFTWARE, ONGEACHT OF DEZE TE WIJTEN ZIJN AAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, EN ONGEACHT OF HET BEDRIJF, HAAR PARTNERS OF HAAR AANNEMERS AL OF NIET GEADVISEERD ZIJN OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN HET KADER VAN DIT DEEL ZIJN DE LICENTIEGEVERS, PARTNERS EN AANNEMERS DERDEN-BEGUNSTIGDEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN DIE HIERIN UITEENGEZET ZIJN EN KUNNEN ZIJ HUN RECHTEN UIT HOOFDE VAN DEZE EULA AFDWINGEN.

OMDAT BEPAALDE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN IN SOMMIGE STATEN/LANDEN NIET TOEGESTAAN ZIJN, GELDT DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING VOOR ZOVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING IN HET BETREFFENDE RECHTSGEBIED DIT TOESTAAT. DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING GELDT NIET VOOR ZOVER EEN SPECIFIEKE BEPALING VAN DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING IN EEN FEDERALE, STAATS- OF GEMEENTELIJKE WET VERBODEN IS, WAT NIET KAN WORDEN VOORKOMEN. DEZE EULA GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN. DAARNAAST KUNT U NOG ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN.

DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF VOOR SCHADE ZAL IN GEEN GEVAL DE BETAALDE PRIJS VOOR DE SERVICES VAN HET BEDRIJF TE BOVEN GAAN.

Overige voorwaarden en bepalingen

BEËINDIGING : Deze EULA wordt automatisch zonder kennisgeving ontbonden als u de Algemene voorwaarden niet naleeft of als het Bedrijf ve4rmoedt dat u deze EULA niet naleeft. In dergelijk geval moet u alle exemplaren van de Software en alle onderdelen ervan vernietigen, en het ontvangen van de Services van het Bedrijf staken. Het Bedrijf heeft geen enkele verplichting u te compenseren voor schade die u ten gevolge van dergelijke beëindiging oploopt.

BILLIJKE RECHTSMIDDELEN: U stemt er hierbij mee in dat als de voorwaarden van deze EULA niet specifiek worden opgevolgd, het Bedrijf daar onherstelbaar onder lijdt. U stemt er derhalve mee in dat het Bedrijf, naast enige andere beschikbare rechtsmiddelen, recht op passende en billijke rechtsmiddelen heeft in verband met uw schending van een van de voorwaarden van deze EULA, zonder borg, overig onderpand of bewijs van schade.

VERGOEDING: U stemt ermee in het Bedrijf, haar partners, gelieerde partijen, aannemers, leden, medewerkers en vertegenwoordigers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen tegen en terzake van alle schade, verlies en kosten als direct of indirect gevolg van: (i) uw handelingen en nalatigheden om tijdens het gebruik van de Services van het Bedrijf te handelen volgens de Algemene voorwaarden van de EULA; of (ii) uw schending van deze EULA.

DIVERSEN: Deze EULA vertegenwoordigt de volledige overeenkomst in verband met deze licentie tussen de partijen en vervangt alle voorgaande overeenkomsten en verklaringen tussen hen. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken delen van deze EULA te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen middels de publicatie van de bijgewerkte EULA op de website van het Bedrijf. Door uw blijvende gebruik van de Services van het Bedrijf wordt u geacht dergelijke wijzigingen te erkennen. In het geval een bepaling in deze EULA om welke reden dan ook onafdwingbaar blijkt te zijn, dan wordt dergelijke bepaling zodanig bijgewerkt dat deze afdwingbaar wordt. Dit heeft geen invloed op de resterende bepalingen van deze EULA.

TOEPASSELIJK RECHT: Deze EULA is onderhevig aan de wetten van de staat Washington, met uitsluiting van de verwijzingsregels van die staat. U gaat ermee akkoord dat alle geschillen die u met het Bedrijf heeft, uitsluitend beslecht zullen worden door de rechtbank in King County, Washington. U gaat ermee akkoord de persoonlijke jurisdictie in dergelijke county te accepteren in verband met alle geschillen betreffende deze EULA, de Services van het Bedrijf of het Bedrijf zelf.

SCHEIDBAARHEID: U gaat ermee akkoord dat in het geval een deel van deze EULA geheel of gedeeltelijk door een rechtbank of bevoegde rechtsmacht ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, dergelijke bepaling alleen onuitvoerbaar is in dergelijk rechtsgebied voor zover dit nodig is voor de vaststelling van dergelijke nietigheid of onafdwingbaarheid zonder gevolgen te hebben voor de geldigheid of afdwingbaarheid ervan op andere wijze of in een ander rechtsgebied, en zonder gevolgen te hebben voor de resterende bepalingen van de Algemene voorwaarden, die volledig van kracht blijven.

TOEWIJZING: Het is het Bedrijf toegestaan haar rechten onder deze EULA te alen tijde aan een persoon of entiteit toe te wijzen. Het is u niet toegestaan uw rechten en plichten onder deze EULA toe te wijzen of te delegeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.