Termeni de utilizare a serviciului și acord de licențiere pentru utilizatori finali („EULA”)

ENGLISH | ESPAÑOLEN FRANÇAIS | DEUTSCH | ITALIANONEDERLANDSPORTUGUÊSPOLSKI汉语日本語SVENSKATÜRKÇEPУССКИЙROMÂNĂ

 

Ultima actualizare: 8 decembrie 2017.

Random Salad Games se străduiește să creeze o experiență distractivă și plăcută pentru utilizatori în cadrul jocurilor. Dacă doriți să jucați oricare dintre jocurile noastre sau să explorați site-ul companiei noastre, sunteți de acord să respectați următorii termeni și condiții de utilizare care, împreună cu politica noastră de confidențialitate, guvernează relația Random Salad Games cu dvs. în legătură cu produsele și site-ul nostru.

Următorii termeni de utilizare ai serviciului și acordul de licențiere pentru utilizatori finali („EULA”) reprezintă un acord încheiat între dvs. și Random Salad Games LLC și afiliații săi („Compania”). Acest EULA guvernează modul în care utilizați „Software-ul”, care este definit ca fiind toate programele software distribuite, publicate sau puse la dispoziția dvs. în alte moduri de către Companie sau de către afiliații acesteia, inclusiv, printre altele, jocuri mobile, jocuri care se pot descărca/instala pentru computere personale și jocurile accesate prin oricare alte mijloace de comunicare online. Software-ul include și oricare actualizări și upgrade-uri, precum și orice materiale sau documentație electronică sau online, și toate copiile respectivului software și ale materialelor sale. „Serviciile” sunt definite ca fiind toate serviciile puse la dispoziție de către Companie, inclusiv, printre altele, servicii accesate prin jocuri mobile, prin intermediul unui browser sau prin altă metodă de comunicare online. Software-ul și Serviciile sunt denumite în mod colectiv „Serviciile Companiei”.

PENTRU SOFTWARE SE ACORDĂ O LICENȚĂ. ACESTA NU ESTE VÂNDUT. UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI DE CĂTRE DVS. (AȘA CUM SE SPECIFICĂ MAI JOS) ESTE SUPUSĂ TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR PREZENTATE MAI JOS ÎN ACEST EULA. PRIN INSTALAREA, UTILIZAREA SAU ACCESAREA SERVICIILOR COMPANIEI, ACCEPTAȚI TERMENII PREZENTULUI EULA. TERMENII ACESTUI EULA SE POT MODIFICA ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ AVIZ PREALABIL. UTILIZAREA ÎN CONTINUARE A SERVICIILOR COMPANIEI ÎNSEAMNĂ CĂ ACCEPTAȚI MODIFICĂRILE ACESTUI EULA. DACĂ NU ACCEPTAȚI TERMENII ACESTUI EULA, NU INSTALAȚI, NU UTILIZAȚI ȘI NU ACCESAȚI SERVICIILE COMPANIEI.

CONSULTAȚI ACEST EULA, PRECUM ȘI POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A COMPANIEI ÎN DETALIU. Pentru întrebări și informații în legătură cu EULA contactați-ne la adresa  support@randomsaladgames.com.

Licențe

LICENȚA SOFTWARE. În temeiul acestui EULA și al termenilor și condițiilor acestuia, Compania vă acordă prin prezentul acord dreptul limitat, neexclusiv, netransferabil și nesublicențiabil, și o licență pentru a utiliza o copie a Software-ului pentru uz personal și necomercial, pentru jocuri pe un singur computer sau pe o singură unitate destinată jocurilor, cu excepția prevederilor contrare. Drepturile acordate prin acesta sunt condiționate de respectarea de către dvs. a acestui EULA. Vă este acordată o licență pentru Software și prin prezentul acord sunteți de acord că nu vi se transferă un titlu de proprietate sau dreptul de proprietate asupra Software-ului, iar acest EULA nu reprezintă un contract de vânzare pentru drepturi asupra Software-ului.

LICENȚA SERVICIULUI. În temeiul acestui EULA și al termenilor și condițiilor acestuia, Compania vă acordă prin prezentul acord dreptul limitat, neexclusiv, netransferabil, nesublicențiabil și licența pentru a utiliza Serviciile așa cum sunt furnizate de Companie, pentru uz personal și necomercial, în modul permis de către acest EULA. Drepturile acordate prin acesta sunt condiționate de respectarea de către dvs. a acestui EULA.

PERIOADA DE LICENȚIERE. Perioada de licențiere în temeiul acestui EULA va începe în data în care acceptați acordul și instalați sau utilizați în alt mod Software-ul și/sau Serviciile. Perioada de licențiere se termină în data în care eliminați Software-ul și/sau Serviciile sau atunci când Compania reziliază prezentul EULA, indiferent de evenimentul care are loc primul. Perioada de licențiere se încheie imediat, în cazul în care încălcați oricare dintre termenii acestui EULA sau încercați să ocoliți oricare dintre măsurile de protecție de natură tehnică utilizate în legătură cu Software-ul și/sau cu Serviciile. Compania își rezervă dreptul de a rezilia acest EULA și/sau oricare dintre Serviciile Companiei în orice moment.

Dreptul de proprietate

Compania își păstrează toate drepturile, titlurile și interesele în/asupra Serviciilor Companiei, inclusiv, printre altele, asupra tuturor drepturilor de autor, mărcilor comerciale, secretelor comerciale, denumirilor comerciale, drepturilor de proprietate, brevetelor, titlurilor, codurilor informatice, know-how-ului, animațiilor, temelor, personajelor, numelor de personaje, narațiunii, dialogului, discursului, setărilor, elementelor grafice, efectelor de sunet, muzicii, înregistrărilor audio și drepturilor morale, fie acestea înregistrate sau nu, și asupra tuturor aplicațiilor acestora. Serviciile Companiei sunt protejate de legile și tratatele aplicabile în toată lumea. Cu excepția autorizării exprese în temeiul legislației, este interzisă copierea, reproducerea și distribuirea integrală sau parțială a Serviciilor Companiei, indiferent de mod sau mediu, fără consimțământul prealabil în scris din partea Companiei. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin prezentul acord sunt rezervate de Companie.

Serviciile terților

Serviciile Companiei pot utiliza servicii de la terți, care pot include, printre altele, linkuri către servicii externe de pe site-ul nostru, înregistrări sau partajări de activități din jocuri, servicii de socializare, servicii de joc multiplayer și păstrare a evidențelor recordurilor. Aceste servicii sunt supuse termenilor și condițiilor respectivilor terți. Compania nu este răspunzătoare pentru faptele și omisiunile acestor terți, cu excepția prevederilor cu caracter obligatoriu ale legii. Studiați cu atenție termenii și condițiile terților, deoarece acestea reprezintă un acord între dvs. și furnizorul de servicii terț.

Condiții generale de licențiere

Prin utilizarea oricăruia dintre Serviciile Companiei, sunteți de acord:

  1. Să NU exploatați în mod comercial Serviciile Companiei.
  2. Să NU distribuiți, licențiați, vindeți, închiriați, încheiați contracte de leasing, să împrumutați, să transferați, să transmiteți sau să cedați Serviciile Companiei, copii ale acestora, parole sau nume de utilizator din cadrul Serviciilor Companiei, fără consimțământul prealabil expres în scris al Companiei sau conform prevederilor acestui EULA.
  3. Să NU faceți Serviciile Companiei disponibile public sau disponibile pe o rețea pentru utilizare sau descărcare de către mai mulți utilizatori.
  4. Să NU utilizați ingineria inversă, să NU decompilați, să NU dezasamblați, să Nu traduceți, să NU pregătiți lucrări derivate pe baza Serviciilor Companiei sau să NU modificați integral sau parțial și în alte moduri Serviciile Companiei.
  5. Să NU eliminați, să NU estompați și să NU modificați drepturile de autor, mărcile comerciale sau oricare alte însemne, avize sau etichete privind drepturile de proprietate, conținute sau aflate în cadrul Serviciilor Companiei.
  6. Să NU falsificați sau să ștergeți menționarea autorilor, avizele de natură juridică sau alte etichete privind originea sau sursa materialului.
  7. Să NU denaturați sursa drepturilor de proprietate asupra Serviciilor Companiei.
  8. Să NU extrageți și să copiați date, să NU construiți baze de date și să NU creați copii permanente ale conținutului obținut din Serviciile Companiei, și să NU utilizați baze de date sau servleturi create pentru a susține Serviciile Companiei.
  9. Să NU întrerupeți, să supraîncărcați, să tulburați sau să afectați în mod negativ Serviciile Companiei sau oricare server sau computer utilizat pentru a oferi Serviciile Companiei, și să nu acționați în moduri care pot afecta negativ experiența altor utilizatori când utilizează Serviciile Companiei.
  10. Să NU inițiați, să asistați la sau să vă implicați în atacuri de orice tip, inclusiv, printre altele, distribuire de viruși, atacuri de tip DoS la adresa Serviciilor Companiei, sau în alte tentative de a întrerupe Serviciile Companiei sau utilizarea de către alte persoane a Serviciilor Companiei.

Serviciile Companiei vă pot permite să creați și să utilizați propriul conținut, inclusiv, printre altele, capturi de ecran, videoclipuri, elemente de artă personală sau modele de niveluri. Prin prezentul acord, acordați Companiei drepturi exclusive, fără redevență, permanente, irevocabile, complet transferabile și sublicențiabile în toată lumea și licența de a utiliza contribuțiile dvs. în orice mod și în orice scop, inclusiv printre altele dreptul de a reproduce, copia, adapta, modifica, efectua, afișa, publica, transmite, difuza sau comunica în alt mod publicului prin orice mijloace, fie că sunt cunoscute în acest moment sau nu, și de a distribui contribuțiile dvs. fără aviz prealabil sau compensație de orice natură, pe întreaga durată a protecției acordate drepturilor de proprietate intelectuală și industrială de către legile aplicabile și de convențiile internaționale.

Este interzisă utilizarea Serviciilor Companiei pentru a trimite sau a crea linkuri către conținut defăimător, abuziv, încurajează la ură, amenință, este calomnios, reprezintă spam sau elemente asemănătoare mesajelor nedorite, care poate jigni, este destinat adulților, prezintă nuditate sau este neplăcut, include datele personale ale altora sau este rasist, inacceptabil din punct de vedere sexual, religios sau în alt mod, este ofensator, riscă încălcarea drepturilor de autor, încurajează activitățile ilicite sau încalcă în alte moduri legea. Este interzisă utilizarea de coduri, hack-uri, modări, subterfugii sau oricare alte programe software neautorizate de la terți concepute pentru a modifica sau pentru a interveni în funcționarea Serviciilor Companiei. Este interzisă utilizarea Serviciilor Companiei pentru a dăuna altor persoane, pentru a jigni sau hărțui alte persoane, sau pentru a întrerupe Serviciile Companiei în moduri care pot afecta negativ capacitatea altor persoane de a se bucura întru totul de Serviciile Companiei.

Prin deschiderea unui cont pentru utilizarea Serviciilor Companiei și prin utilizarea oricăror Servicii ale Companiei, declarați că aveți peste 13 ani. Dacă aveți între 13 și 17 ani, declarați că tutorele dvs. legal a verificat și este de acord cu acești Termeni. Este interzisă crearea de conturi și accesarea Serviciului dacă aveți sub 13 ani și veți limita utilizarea Serviciilor Companiei de către minori. Vă asumați integral responsabilitatea pentru utilizarea neautorizată a Serviciilor Companiei de către minori.

Confirmați și sunteți de acord cu faptul că Serviciile Companiei pot fi actualizate în orice moment, fără aviz prealabil și că Compania poate efectua actualizarea Serviciilor Companiei.

Plățile și utilizarea bunurilor virtuale

Compania vă poate acorda licențe pentru anumite bunuri virtuale pe care le puteți utiliza în cadrul Serviciilor Companiei. Aceste bunuri virtuale pot fi licențiate atât în schimbul unui tarif în „bani reali”, cât și fără tarife separate, după cum este aplicabil. Aceste bunuri virtuale pot fi licențiate și utilizând monede virtuale ale terților sau prin utilizarea unor coduri de activare separate. Toate bunurile virtuale vă sunt licențiate în mod limitat, personal, netransferabil, nesublicențiabil și revocabil, utilizarea acestora fiind limitată la uz necomercial în cadrul Serviciilor Companiei.

Rețineți că plățile efectuate pentru licențe aferente bunurilor virtuale sau pentru revendicarea monedei virtuale de la terți sunt întotdeauna DEFINITIVE ȘI NERAMBURSABILE. De asemenea, rețineți că dacă achiziționați monedă virtuală de la terți în legătură cu bunurile virtuale licențiate de Serviciile Companiei, tranzacția respectivă este guvernată de acordul dintre dvs. și terțul respectiv, Compania nu ia parte la tranzacție și nu își asumă responsabilitatea pentru problemele care pot surveni ca urmare a tranzacției sau a utilizării monedei terțului respectiv.

Compania poate gestiona, reglementa, controla, modifica sau elimina bunurile virtuale în orice moment, cu sau fără aviz prealabil. Compania nu își asumă responsabilitatea față dvs, nici față de terți în cazul în care își exercită astfel de drepturi. Sunteți de acord că nu dețineți dreptul de proprietate asupra bunurilor virtuale.

ÎN TEMEIUL LEGISLAȚIEI AFLATE ÎN VIGOARE, SUNTEȚI DE ACORD CU FAPTUL CĂ COMPANIA NU ESTE OBLIGATĂ SĂ VĂ RAMBURSEZE CONTRAVALOAREA BUNURILOR VIRTUALE, INDIFERENT DE MOTIV, ȘI CĂ NU VEȚI PRIMI BANI SAU ALTE DESPĂGUBIRI PENTRU BUNURILE VIRTUALE NEUTILIZATE, FIE CĂ PIERDEREA LICENȚEI ÎN TEMEIUL PREZENTULUI EULA A FOST VOLUNTARĂ SAU NU, INDIFERENT DE MOTIV.

Nu se oferă garanții

Serviciile Companiei vă sunt furnizate ca atare, cu toate erorile, fără garanții de vreun fel. Nici noi, nici terții nu oferim garanții pentru acuratețea, oportunitatea, performanța, caracterul complet, adecvarea, utilizarea fără întrerupere, vandabilitatea, neîncălcarea sau adecvarea pentru un anumit scop a oricăruia dintre Serviciile Companiei sau a informațiilor sau materialelor găsite, colectate sau oferite în cadrul Serviciilor Companiei. Sunteți de acord cu faptul că astfel de informații și materiale pot conține inexactități sau erori și că excludem în mod expres orice răspundere pentru astfel de inexactități sau erori în cea mai mare măsură permisă de lege. Compania nu garantează că veți putea accesa sau utiliza Serviciile Companiei în orice moment sau locație, sau că respectivul acces va fi neîntrerupt, că se vor corecta toate defecțiunile, sau că Serviciile Companiei sunt lipsite de viruși sau de alte componente dăunătoare.

Unele jurisdicții nu permit excluderea anumitor garanții. Prin urmare, este posibil ca unele dintre responsabilitățile declinate mai sus să nu fie aplicabile în cazul dvs.

Limitarea răspunderii

COMPANIA, PARTENERII ȘI CONTRACTANȚII SĂI NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA ÎN NICIUN CAZ PENTRU DAUNE CUANTIFICABILE, ACCESORII SAU SECUNDARE CE REZULTĂ DIN POSESIA, ACCESUL, UTILIZAREA SAU FUNCȚIONAREA DEFECTUOASĂ A SERVICIILOR COMPANIEI, INCLUSIV, PRINTRE ALTELE, PENTRU DAUNE MATERIALE, PIERDERI DIN FONDUL COMERCIAL, DEFECȚIUNI SAU FUNCȚIONARE DEFECTUOASĂ A COMPUTERELOR, SAU PENTRU ALTE PIERDERI INTANGIBILE ȘI, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, PENTRU DAUNE CA URMARE A VĂTĂMĂRILOR, DAUNE MATERIALE, PROFIT PIERDUT SAU DAUNE PUNITIVE, INDIFERENT DE CAUZĂ, CE REIES DIN SAU AU LEGĂTURĂ CU ACEST EULA SAU CU SOFTWARE-UL, FIE CĂ REIES CA URMARE A UNEI FAPTE ILICITE (INCLUSIV DIN NEGLIJENȚĂ), A UNUI CONTRACT, A RĂSPUNDERII STRICTE SAU ÎN ALT MOD, ȘI INDIFERENT DACĂ COMPANIA, PARTENERII SAU CONTRACTANȚII SĂI AU FOST AVERTIZAȚI ÎN LEGĂTURĂ CU EVENTUALITATEA RESPECTIVELOR DAUNE. ÎN SCOPUL ACESTEI SECȚIUNI, LICENȚIATORII, PARTENERII ȘI CONTRACTANȚII COMPANIEI SUNT BENEFICIARI TERȚI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE LIMITAREA RĂSPUNDERII SPECIFICATE ÎN PREZENTUL DOCUMENT ȘI POT APLICA ACEST EULA ÎN RELAȚIA CU DVS.

DEOARECE ANUMITE STATE/ȚĂRI NU PERMIT ANUMITE LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII, ACEASTĂ LIMITARE A RĂSPUNDERII SE APLICĂ ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGE ÎN JURISDICȚIA APLICABILĂ. ACEASTĂ LIMITARE A RESPONSABILITĂȚII NU SE VA APLICA DOAR ÎN MĂSURA ÎN CARE ACEASTĂ LIMITARE A RESPONSABILITĂȚII ESTE INTERZISĂ ÎN MOD EXPLICIT DE LEGI FEDERALE, NAȚIONALE SAU MUNICIPALE CARE NU POT FI ÎNLOCUITE. ACEST EULA VĂ ACORDĂ DREPTURI LEGALE SPECIFICE ȘI ESTE POSIBIL SĂ AVEȚI ȘI ALTE DREPTURI, CARE VARIAZĂ DE LA O JURISDICȚIE LA ALTA.

RĂSPUNDEREA COMPANIEI PENTRU DAUNE NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ PREȚUL PLĂTIT EFECTIV PENTRU SERVICIILE COMPANIEI.

Alți termeni și condiții

REZILIEREA: Acest EULA va fi reziliat în mod automat fără aviz prealabil dacă nu respectați termenii și condițiile sau dacă Compania suspectează că nu respectați acest EULA. În acest caz, trebuie să distrugeți toate copiile software-ului și toate părțile sale componente, și să nu mai accesați Serviciile Companiei. Compania nu are nicio obligație să vă despăgubească pentru pierderi rezultate din rezilierea respectivă.

REPARAȚII ECHITABILE: Prin prezentul acord, sunteți de acord că dacă termenii acestui EULA nu sunt respectați în mod specific, Compania va suferi daune ireparabile, prin urmare, sunteți de acord că aceasta are dreptul, fără garanții sau dovezi ale daunelor, să solicite despăgubiri echitabile în legătură cu încălcarea de către dvs. a termenilor acestui EULA, pe lângă oricare alte reparații disponibile.

DESPĂGUBIRI: Sunteți de acord să despăgubiți și să garantați pentru Companie, partenerii, afiliații, contractanții, membrii, angajații și agenții săi împotriva oricărei răspunderi izvorâte din daune, pierderi și cheltuieli care rezultă în mod direct sau indirect din următoarele: (i) faptele și omisiunile dvs. în utilizarea Serviciilor Companiei, în temeiul termenilor acestui EULA; sau (ii) încălcarea de către dvs. a acestui EULA.

DIVERSE: Acest EULA reprezintă acordul complet privind această licență între părți și înlocuiește toate acordurile și declarațiile anterioare ale acestora. Compania își rezervă dreptul de a schimba, modifica, adăuga sau elimina porțiuni ale acestui EULA prin publicarea versiunii actualizate a acestuia pe site-ul Companiei. Se va considera că ați acceptat modificările respective prin continuarea utilizării Serviciilor Companiei. Dacă se consideră că oricare dintre prevederile acestui EULA este inaplicabilă, indiferent de motiv, prevederea respectivă va fi reformulată exclusiv în măsura în care acest lucru este necesar pentru a deveni aplicabilă, iar restul prevederilor acestui EULA nu vor fi afectate.

LEGISLAȚIA APLICABILĂ: Acest EULA va fi guvernat de legislația statului Washington, indiferent de legislația aplicabilă. Sunteți de acord că orice dispută pe care o puteți avea cu Compania va fi soluționată exclusiv de instanțele localizate în King County, Washington. Sunteți de acord cu stabilirea jurisdicției în comitatul respectiv pentru toate litigiile legate de acest EULA, Serviciile Companiei sau Compania.

DIVIZIBILITATEA PREVEDERILOR: Sunteți de acord că dacă oricare dintre secțiunile acestui EULA se consideră a fi ilegală sau neaplicabilă, integral sau parțial de către orice instanță sau tribunal competent, prevederea respectivă nu va produce efecte exclusiv în măsura invalidității sau inaplicabilității respective, fără a afecta valabilitatea sau aplicabilitatea în alt mod a celorlalte prevederi ale termenilor, care vor fi în continuare în vigoare.

CESIUNEA: Compania are permisiunea de a-și ceda drepturile în temeiul acestui EULA oricărei persoane sau entități în orice moment. Dvs. nu aveți dreptul de a ceda sau transfera drepturile și obligațiile dvs. în temeiul acestui EULA fără consimțământul prealabil în scris din partea Companiei.